Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes ca. 1 gang hver måned på skiftende adresser.

Bestyrelsen kan kontaktes ‘live’ på havnen eller via email bestyrelsen@blwp.dk

Ønsker man at blive skrevet op til en havneplads i Wilders Plads Marina, bedes man kontakte Havnefogeden, Thomas Bøgebjerg. Kontaktinfo findes på marina.wildersplads.dk/havnefogeden

Formand

Bo Mølbak, plads 90, tlf. 26141010

Kasserer:

Henrik Bloch, plads 81, tlf. 23733138

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Øhrgaard, plads 43, tlf. 2065 5666

Ebbe Kvorning Andersen, plads 72,

Suppleanter:

Michael Bertelsen

Flemming Roiy Andersen